הייעוץ נועד לייצר מרחב לחשיבה והתבוננות על האופן בו המאפיינים האישיים משפיעים על מרכיבי התפקיד השונים ובכלל זה: קבלת החלטות, יחסי סמכות, פתרון קונפליקטים, איזון בין חיים אישיים לעבודה וכיו"ב. הייעוץ האישי נועד גם לסייע למנהלות ומנהלים במצבים של שינוי ומשבר.

אני מביא לפרקטיקה של הייעוץ ניסיון בייעוץ וטיפול בכלל ובפרט עם אנשי קבע (במסגרת המכון לטיפול באנשי קבע של צה"ל) , ניסיון בניהול במערכות בריאות, תפקידי מטה בקבע ובמילואים במפקדות לוגיסטיקה ורפואה באוגדה ובפיקוד צפון  וכן ייעוץ למנהלים ומפקדים במצבי משבר וחירום. בוגר תכנית להכשרת יועצים למנהלים במרכז הבין תחומי בהרצליה.