IMG_8314.jpg

ניסיון של  למעלה מ 25  שנים במגוון תחומים ובכלל זה בטיפול (פרטני, זוגי, משפחתי קבוצתי), בגישור, בהנחיית סדנאות, בניהול וביעוץ למנהלים.

הנסיון המקצועי כולל עבודה במערכת הבריאות ובמערכת הצבאית (בקבע ובמילואים),  טיפול ויעוץ עבור פרטים, משפחות ומערכות במצבים של משבר ושינוי. נוסף לניסיון המקצועי, העמקתי לאורך השנים בלמידה מגוונת.

מוזמנים להמשיך לקריאה נוספת וגם ליצור קשר.